Doç. Dr. Enver Akaryalı
Koordinatör Yardımcısı
eakaryali@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri Ural
Koordinatör Yardımcısı
m.nuriural@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa