16.07.2019 tarihinde Üniversitemiz ve YÖK arasında imzalanan protokol gereği lisans öğrenimi gören 2. sınıf öğrencilerinin alması zorunlu hale gelen “DOY201 Dijital Okur Yazarlık” dersinin arasınavının düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için;

  1. Fakülte ve yüksekokullarda görevli Dijital Dönüşüm Bölüm Koordinatörlerinin (DDBK) arasınav evraklarını sınav günü yani 26.11.2019 Salı günü saat 13:00-15:00 arası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan (ÖİDB) imza karşılığı elden teslim alması,
  2. Arasınavların yapılacağı sınav salonlarının ve gözetmenlerin ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenmesi ve DDBK’lerin sınavın yürütülmesini takip etmeleri,
  3. Sınav salonlarının öğrencilere ilan edilmesi işleminin ilgili bölüm başkanlıkları tarafından yapılması,
  4. Sınav değerlendirmelerinin DDBK tarafında yapılması,
  5. Sınav sonuçlarının DDBK tarafından 10.12.2019 tarihine kadar öğrenci otomasyonuna girilmesi,
  6. Sınav evraklarının DDBK tarafından ÖİDB’na 11.12.2019 tarihi mesai bitimine kadar imza karşılığı elden teslim edilmesi,
  7. Mazeret-final-bütünleme sınavlarında da belirtilen hususlara uyulması
  8. Tüm bu hususların Dekanlık/Yüksekokul Müdürü tarafından ilgili bölümlere ve DDBK’lerine iletilmesinin sağlanması

hususların titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.