Dijital Çağda Yükseköğrenimde Öğrenme Ve Öğretme dersinin başarı durumu sonuçları açıklanmıştır. Dersi alan öğretim üyeleri kendi sayfalarından başarı durumlarını kontrol edip, anadolu destek sayfasından itirazda bulunabilirler.